RDH là gì? Ý nghĩa của từ rdh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

RDH là gì? Ý nghĩa của từ rdh

RDH là gì ?

RDH là “Reference Datum Height” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RDH

RDH có nghĩa “Reference Datum Height”, dịch sang tiếng Việt là “Chiều cao mốc tham chiếu”.

RDH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RDH là “Reference Datum Height”.

Một số kiểu RDH viết tắt khác:
+ Royal Darwin Hospital: Bệnh viện Hoàng gia Darwin.
+ Retinol dehydrogenase.
+ Radiotron Designer's Handbook: Sổ tay Nhà thiết kế Radiotron.
+ Registered Dental Hygienist: Nhà vệ sinh nha khoa đã đăng ký.
+ Reductive Dehalogenase Homologous: Đồng loại Dehalogenase quy nạp.
+ Royal Dental Hospital: Bệnh viện nha khoa hoàng gia.

Post Top Ad