IMV là gì? Ý nghĩa của từ imv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

IMV là gì? Ý nghĩa của từ imv

IMV là gì ?

IMV là “Inferior Mesenteric Vein” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IMV

IMV có nghĩa “Inferior Mesenteric Vein”, dịch sang tiếng Việt là “Tĩnh mạch mạc treo tràng dưới”.

IMV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IMV là “Inferior Mesenteric Vein”.

Một số kiểu IMV viết tắt khác:
+ Infantry Mobility Vehicle: Xe cơ động của bộ binh.
+ Intermittent Mandatory Ventilation: Thông gió bắt buộc gián đoạn.
+ Invasive Mechanical Ventilator: Máy thông gió cơ học xâm lấn.
+ Image Media Vision: Tầm nhìn phương tiện hình ảnh.
+ Intracellular Mature Virus: Virus trưởng thành nội bào.
+ Invasive Mechanical Ventilation: Thông gió cơ học xâm lấn.
+ International Mars Venture: Liên doanh sao hỏa quốc tế.

Post Top Ad