TKS là gì? Ý nghĩa của từ tks - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

TKS là gì? Ý nghĩa của từ tks

TKS là gì ?

TKS là “Thanks” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TKS

TKS có nghĩa “Thanks”, dịch sang tiếng Việt là “Cảm ơn”.

TKS là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng TKS là “Thanks”.

Một số kiểu TKS viết tắt khác:
+ Timekeeping system: Hệ thống chấm công.
+ Triveni Kala Sangam.
+ TESS-Keck Survey: Khảo sát TESS-Keck.
+ Tucana Knowledge Server: Máy chủ kiến ​​thức Tucana.

Post Top Ad