TPT là gì? Ý nghĩa của từ tpt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

TPT là gì? Ý nghĩa của từ tpt

TPT là gì ?

TPT là “Transaction Privilege Tax” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TPT

TPT có nghĩa “Transaction Privilege Tax”, dịch sang tiếng Việt là “Thuế đặc quyền giao dịch”.

TPT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TPT là “Transaction Privilege Tax”.

Một số kiểu TPT viết tắt khác:
+ Toronto-Peterborough Transport: Giao thông vận tải Toronto-Peterborough.
+ Third-Party Transfer: Chuyển khoản của bên thứ ba.
+ Triphalangeal thumb: Ngón tay cái Triphalangeal.
+ Tactual Performance Test: Kiểm tra hiệu suất chính xác.
+ Tactical PSYOP Team: Đội PSYOP chiến thuật.
+ Trailer Parlour Third: Trailer Parlour thứ ba.
+ Twin Cities Public Television: Truyền hình công cộng Twin Cities.
+ Time Partition Testing: Kiểm tra phân vùng thời gian.
+ Two-Part Tariff: Biểu thuế hai phần.
+ Trans Pennine Trail: Đường mòn Trans Pennine.
+ Third Party Transfer: Chuyển khoản của bên thứ ba.
+ Target Practice Tracer: Mục tiêu thực hành theo dõi.
+ Triphenyltin.
+ Travel Point Trading: Giao dịch điểm du lịch.
+ Transaction Product Table: Bảng sản phẩm giao dịch.
+ Television Pool of Thailand: Bể bơi truyền hình Thái Lan.
+ Traffic Penalty Tribunal: Tòa án phạt giao thông.

Post Top Ad