UBHS là gì? Ý nghĩa của từ ubhs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

UBHS là gì? Ý nghĩa của từ ubhs

UBHS là gì ?

UBHS là “Urduja Business High School” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UBHS

UBHS có nghĩa “Urduja Business High School”, dịch sang tiếng Việt là “Trường trung học kinh doanh Urduja”.

UBHS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UBHS là “Urduja Business High School”.

Post Top Ad