EEE là gì? Ý nghĩa của từ eee - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

EEE là gì? Ý nghĩa của từ eee

EEE là gì ?

EEE là “Electronic Educational Environment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EEE

EEE có nghĩa “Electronic Educational Environment”, dịch sang tiếng Việt là “Môi trường giáo dục điện tử”.

EEE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EEE là “Electronic Educational Environment”.

Một số kiểu EEE viết tắt khác:
+ Eastern Equine Encephalitis: Viêm não ngựa miền đông.
+ Electrical and Electronic Engineering: Kỹ thuật điện và điện tử.
+ Embrace, Extend, and Extinguish: Ôm, Mở rộng và Dập tắt.
+ Energy-Efficient Ethernet: Ethernet tiết kiệm năng lượng.
+ Energy Efficient Ethernet: Ethernet tiết kiệm năng lượng.
+ Extended Enterprise Edition: Phiên bản Doanh nghiệp Mở rộng.
+ Extrem Erfolgreich Enterprises: Các doanh nghiệp Erfolgreich cực đoan.
+ Environmental and Ecological Engineering: Kỹ thuật Môi trường và Sinh thái.
+ Eastern Equine Encephalomyeltitis: Viêm não tủy ngựa miền Đông.
+ Economics of Energy and the Environment: Kinh tế năng lượng và môi trường.
+ Entrepreneurship and Emerging Enterprises: Doanh nhân và Doanh nghiệp mới nổi.

Post Top Ad