FTSS là gì? Ý nghĩa của từ ftss - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

FTSS là gì? Ý nghĩa của từ ftss

FTSS là gì ?

FTSS là “First Technology Safety Systems” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FTSS

FTSS có nghĩa “First Technology Safety Systems”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống an toàn công nghệ đầu tiên”.

FTSS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FTSS là “First Technology Safety Systems”.

Một số kiểu FTSS viết tắt khác:
+ Federal Track Safety Standards: Tiêu chuẩn an toàn theo dõi liên bang.

Post Top Ad