XLIFF là gì? Ý nghĩa của từ xliff - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

XLIFF là gì? Ý nghĩa của từ xliff

XLIFF là gì ?

XLIFF là “XML Localisation Interchange File Format” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ XLIFF

XLIFF có nghĩa “XML Localisation Interchange File Format”, dịch sang tiếng Việt là “Định dạng tệp trao đổi bản địa hóa XML”.

XLIFF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng XLIFF là “XML Localisation Interchange File Format”.

Post Top Ad