STW là gì? Ý nghĩa của từ stw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

STW là gì? Ý nghĩa của từ stw

STW là gì ?

STW là “Skilled Technical Workforce” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ STW

STW có nghĩa “Skilled Technical Workforce”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng lao động kỹ thuật lành nghề”.

STW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng STW là “Skilled Technical Workforce”.

Một số kiểu STW viết tắt khác:
+ Super Tourenwagen Cup: Cúp Super Tourenwagen.
+ Super Touring Championship: Giải vô địch Super Touring.
+ Standards of Training and Watchkeeping: Tiêu chuẩn đào tạo và canh gác.
+ Seamen Training Wing: Cánh đào tạo thủy thủ.
+ Strike Warfare: Tấn công chiến tranh.
+ Severn Trent Water: Nước Severn Trent.
+ Super Touring Car: Siêu xe du lịch.
+ Sewage Treatment Works: Công trình xử lý nước thải.
+ Society of Technical Writers: Hiệp hội nhà văn kỹ thuật.

Post Top Ad