FNS là gì? Ý nghĩa của từ fns - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

FNS là gì? Ý nghĩa của từ fns

FNS là gì ?

FNS là “Financial Network Services” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FNS

FNS có nghĩa “Financial Network Services”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ mạng tài chính”.

FNS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FNS là “Financial Network Services”.

Một số kiểu FNS viết tắt khác:
+ Flavanone synthase: Chất tổng hợp flavanone.
+ Food and Nutrition Service: Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng.
+ Fuji Network System: Hệ thống mạng Fuji.
+ Federated Naming Service: Dịch vụ đặt tên liên kết.
+ Frontier Nursing Service: Dịch vụ điều dưỡng biên giới.
+ Federal News Service: Dịch vụ Tin tức Liên bang.
+ Friedrich Naumann Stiftung.
+ Faculty of Natural Sciences: Khoa Khoa học Tự nhiên.
+ Food Neophobia Scale: Quy mô sợ hãi thực phẩm.
+ Foreign Nationals: Nhiều quốc gia nước ngoài.
+ Food Nutrition Service: Dịch vụ dinh dưỡng thực phẩm.
+ Follicular neoplasms: Khối u dạng nang.
+ Fairchild News Service: Dịch vụ tin tức Fairchild.
+ Food and Nutrition Services: Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng.
+ Fonds National Suisse.

Post Top Ad