LION là gì? Ý nghĩa của từ lion - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

LION là gì? Ý nghĩa của từ lion

LION là gì ?

LION là “Local Investing Opportunity Network” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LION

LION có nghĩa “Local Investing Opportunity Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng lưới Cơ hội Đầu tư Địa phương”.

LION là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LION là “Local Investing Opportunity Network”.

Một số kiểu LION viết tắt khác:
+ Lower Indian Ocean Network: Mạng lưới Hạ Ấn Độ Dương.

Post Top Ad