DCCT là gì? Ý nghĩa của từ dcct - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

DCCT là gì? Ý nghĩa của từ dcct

DCCT là gì ?

DCCT là “Diabetes Control and Complications Trial” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DCCT

DCCT có nghĩa “Diabetes Control and Complications Trial”, dịch sang tiếng Việt là “Thử nghiệm kiểm soát và biến chứng bệnh tiểu đường”.

DCCT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DCCT là “Diabetes Control and Complications Trial”.

Một số kiểu DCCT viết tắt khác:
+ Directed Channel Change Table: Bảng thay đổi kênh được hướng dẫn.
+ DC Current Transformer: Biến dòng DC.

Post Top Ad