YMJ là gì? Ý nghĩa của từ ymj - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

YMJ là gì? Ý nghĩa của từ ymj

YMJ là gì ?

YMJ là “Yahoo! Music Jukebox” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ YMJ

YMJ có nghĩa “Yahoo! Music Jukebox”, dịch sang tiếng Việt là “Yahoo! Máy hát tự động âm nhạc”.

YMJ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng YMJ là “Yahoo! Music Jukebox”.

Post Top Ad