DNN là gì? Ý nghĩa của từ dnn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

DNN là gì? Ý nghĩa của từ dnn

DNN là gì ?

DNN là “Deep Neural Network” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DNN

DNN có nghĩa “Deep Neural Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng thần kinh sâu”.

DNN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DNN là “Deep Neural Network”.

Một số kiểu DNN viết tắt khác:
+ DotNetNuke.
+ Design Network North: Thiết kế mạng lưới phía bắc.
+ Derby News Network: Mạng tin tức Derby.
+ Deaf News Network: Mạng tin tức Điếc.
+ Dresdner Neueste Nachrichten.
+ Digital News Network: Mạng tin tức kỹ thuật số.
+ Dole Nutrition News: Tin tức về dinh dưỡng Dole.

Post Top Ad