RBQ là gì? Ý nghĩa của từ rbq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

RBQ là gì? Ý nghĩa của từ rbq

RBQ là gì ?

RBQ là “Rurrenabaque Airport” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RBQ

RBQ có nghĩa “Rurrenabaque Airport”, dịch sang tiếng Việt là “Sân bay Rurrenabaque”.

RBQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RBQ là “Rurrenabaque Airport”.

Post Top Ad