HDO là gì? Ý nghĩa của từ hdo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

HDO là gì? Ý nghĩa của từ hdo

HDO là gì ?

HDO là “High Density Overlay” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HDO

HDO có nghĩa “High Density Overlay”, dịch sang tiếng Việt là “Lớp phủ mật độ cao”.

HDO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HDO là “High Density Overlay”.

Một số kiểu HDO viết tắt khác:
+ Hydrogen-Deuterium Oxide: Hydrogen-Deuterium Oxit.
+ Hydrodeoxygenation.
+ Hispanic Democratic Organization: Tổ chức dân chủ gốc Tây Ban Nha.
+ Heavy Day Optic: Quang học ngày nặng.
+ International Hazard Datasheets on Occupations: Bảng dữ liệu nguy cơ quốc tế về nghề nghiệp.
+ Head of Design Organisation: Trưởng phòng thiết kế.
+ Hold Departure Order: Giữ lệnh khởi hành.
+ Higher Defence Organisations: Các tổ chức quốc phòng cao hơn.
+ Human Development Organization: Tổ chức phát triển con người.

Post Top Ad