N2 là gì? Ý nghĩa của từ n2 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

N2 là gì? Ý nghĩa của từ n2

N2 là gì ?

N2 là “Nitrogen gas” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ N2

N2 có nghĩa “Nitrogen gas”, dịch sang tiếng Việt là “Khí ni-tơ”.

N2 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng N2 là “Nitrogen gas”.

Một số kiểu N2 viết tắt khác:
+ nitrogen: nitơ.
+ N gas: N khí.
+ The Intelligence Department: Cục tình báo.

Post Top Ad