MANOVA là gì? Ý nghĩa của từ manova - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

MANOVA là gì? Ý nghĩa của từ manova

MANOVA là gì ?

MANOVA là “Multivariate analysis of variance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MANOVA

MANOVA có nghĩa “Multivariate analysis of variance”, dịch sang tiếng Việt là “Phân tích phương sai đa biến”.

MANOVA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MANOVA là “Multivariate analysis of variance”.

Post Top Ad