HKF là gì? Ý nghĩa của từ hkf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

HKF là gì? Ý nghĩa của từ hkf

HKF là gì ?

HKF là “Hawaii Kendo Federation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HKF

HKF có nghĩa “Hawaii Kendo Federation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn Kendo Hawaii”.

HKF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HKF là “Hawaii Kendo Federation”.

Một số kiểu HKF viết tắt khác:
+ Hungarian Kendo Federation: Liên đoàn Kendo Hungary.

Post Top Ad