INTER là gì? Ý nghĩa của từ inter - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

INTER là gì? Ý nghĩa của từ inter

INTER là gì ?

INTER là “Inter Milan FC” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ INTER

INTER có nghĩa “Inter Milan FC”, dịch sang tiếng Việt là “Câu lạc bộ bóng đá Inter Milan”.

INTER là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng INTER là “Inter Milan FC”.

Post Top Ad