FEO là gì? Ý nghĩa của từ feo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

FEO là gì? Ý nghĩa của từ feo

FEO là gì ?

FEO là “Front-End Optimization” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FEO

FEO có nghĩa “Front-End Optimization”, dịch sang tiếng Việt là “Tối ưu hóa giao diện người dùng”.

FEO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FEO là “Front-End Optimization”.

Một số kiểu FEO viết tắt khác:
+ Food-Entrainable Oscillator: Bộ dao động có thể ăn được.
+ Far East Organization: Tổ chức Viễn Đông.
+ Ferrous oxide: Oxit sắt.
+ Firearms Enquiry Officer: Cán bộ điều tra về vũ khí.
+ Firearms and Explosives Office: Văn phòng súng và chất nổ.
+ Federal Environmental Operator: Nhà điều hành môi trường liên bang.
+ Federal Energy Office: Văn phòng năng lượng liên bang.
+ Festivals and Events Ontario: Lễ hội và sự kiện Ontario.
+ Feeding-Entrained Oscillator: Bộ dao động cuốn theo thức ăn.
+ Fisheries Extension Officer: Cán bộ Khuyến ngư.
+ Food-Entrained Oscillators: Dao động ăn vào thực phẩm.
+ Fraternity Education Officer: Cán bộ giáo dục huynh đệ.

Post Top Ad