CEMAC là gì? Ý nghĩa của từ cemac - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

CEMAC là gì? Ý nghĩa của từ cemac

CEMAC là gì ?

CEMAC là “Crisis and Emergency Management Centre” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CEMAC

CEMAC có nghĩa “Crisis and Emergency Management Centre”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Quản lý Khủng hoảng và Khẩn cấp”.

CEMAC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CEMAC là “Crisis and Emergency Management Centre”.

Một số kiểu CEMAC viết tắt khác:
+ Monetary Community of Central Africa: Cộng đồng tiền tệ Trung Phi.
+ Committee of the Economic and Monetary Community of Central: Ủy ban Cộng đồng Kinh tế và Tiền tệ Trung ương.
+ Central African Monetary and Economic Union: Liên minh kinh tế và tiền tệ Trung Phi.
+ Central African Economic and Monetary Community: Cộng đồng kinh tế và tiền tệ Trung Phi.
+ Economic and Monetary Community of Central African States: Cộng đồng kinh tế và tiền tệ của các quốc gia Trung Phi.
+ Central African Economic and Monetary Union: Liên minh kinh tế và tiền tệ Trung Phi.

Post Top Ad