ZEN là gì? Ý nghĩa của từ zen - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

ZEN là gì? Ý nghĩa của từ zen

ZEN là gì ?

ZEN là “Zero Energy Nanotechnology” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ZEN

ZEN có nghĩa “Zero Energy Nanotechnology”, dịch sang tiếng Việt là “Công nghệ nano năng lượng không”.

ZEN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ZEN là “Zero Energy Nanotechnology”.

Một số kiểu ZEN viết tắt khác:
+ Zearalenone.

Post Top Ad