IBT là gì? Ý nghĩa của từ ibt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

IBT là gì? Ý nghĩa của từ ibt

IBT là gì ?

IBT là “TOEFL Internet-Based Test” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IBT

IBT có nghĩa “TOEFL Internet-Based Test”, dịch sang tiếng Việt là “Bài thi TOEFL trên Internet”.

IBT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IBT là “TOEFL Internet-Based Test”.

Một số kiểu IBT viết tắt khác:
+ International Brotherhood of Teamsters: Hội anh em đồng đội quốc tế.
+ Institute of Biosciences and Technology: Viện Khoa học Sinh học và Công nghệ.
+ Institute for Bible Translation: Viện dịch thuật Kinh thánh.
+ Indirect Branch Tracking: Theo dõi chi nhánh gián tiếp.
+ International Business Times: Thời báo kinh doanh quốc tế.
+ Internet-Based Training: Đào tạo dựa trên Internet.
+ Industrial BioTest Labs: Phòng thí nghiệm thử nghiệm sinh học công nghiệp.
+ Interactive Behavioral Therapy: Liệu pháp Hành vi Tương tác.
+ Integrated Bus Terminus: Trạm cuối xe buýt tích hợp.
+ International Beverages Trading: Giao dịch đồ uống quốc tế.
+ Indian Bible Translators: Dịch giả Kinh thánh Ấn Độ.
+ Israel Brain Technologies: Công nghệ não Israel.
+ International Bank of Taipei: Ngân hàng Quốc tế Đài Bắc.
+ Identity By Type: Nhận dạng theo loại.
+ Inference-Based Therapy: Liệu pháp dựa trên suy luận.
+ International Bolshevik Tendency: Xu hướng Bolshevik Quốc tế.
+ Integrated Bus Terminal: Bến xe buýt tích hợp.
+ Industrial biotechnology: Công nghệ sinh học công nghiệp.
+ Institute of Biomedical Therapeutics: Viện điều trị y sinh.
+ Integrated Behavior Tree: Cây hành vi tích hợp.
+ Industrial Bio-Test: Thử nghiệm sinh học công nghiệp.
+ Indianapolis Ballet Theatre: Nhà hát ba lê Indianapolis.
+ Internet Based TOEFL: Điểm TOEFL trên Internet.
+ Isolation By Time: Cô lập theo thời gian.
+ Indonesian Border Terrorists: Những kẻ khủng bố ở biên giới Indonesia.

Post Top Ad