AFH là gì? Ý nghĩa của từ afh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

AFH là gì? Ý nghĩa của từ afh

AFH là gì ?

AFH là “Adaptive Frequency-Hopping” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AFH

AFH có nghĩa “Adaptive Frequency-Hopping”, dịch sang tiếng Việt là “Nhảy tần số thích ứng”.

AFH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AFH là “Adaptive Frequency-Hopping”.

Một số kiểu AFH viết tắt khác:
+ Action For Happiness: Hành động vì Hạnh phúc.
+ African Financial Holdings: Tập đoàn tài chính châu Phi.
+ Annual Flying Hours: Giờ bay hàng năm.
+ Angiomatoid Fibrous Histiocytoma: U nguyên bào sợi dạng mạch.
+ AIDS Foundation Houston: Tổ chức AIDS Houston.
+ Away From Home: Xa nhà.
+ Artists For Humanity: Nghệ sĩ vì nhân loại.
+ Art For Humanity: Nghệ thuật cho nhân loại.
+ Aid For Haiti: Viện trợ cho Haiti.
+ Al Futtooh Holding.
+ After hours: Sau nhiều giờ.

Post Top Ad