LTFC là gì? Ý nghĩa của từ ltfc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

LTFC là gì? Ý nghĩa của từ ltfc

LTFC là gì ?

LTFC là “Luton Town FC” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LTFC

LTFC có nghĩa “Luton Town FC”, dịch sang tiếng Việt là “Thị trấn Luton FC”.

LTFC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LTFC là “Luton Town FC”.

Một số kiểu LTFC viết tắt khác:
+ Latif Chang railway station: Ga xe lửa Latif Chang.
+ Lam Tai Fai College: Cao đẳng Lam Tai Fai.

Post Top Ad