MCAL là gì? Ý nghĩa của từ mcal - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

MCAL là gì? Ý nghĩa của từ mcal

MCAL là gì ?

MCAL là “Marin County Athletic League” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MCAL

MCAL có nghĩa “Marin County Athletic League”, dịch sang tiếng Việt là “Giải đấu thể thao quận Marin”.

MCAL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MCAL là “Marin County Athletic League”.

Một số kiểu MCAL viết tắt khác:
+ Mini-Calorimeter: Nhiệt lượng kế nhỏ.

Post Top Ad