AOB là gì? Ý nghĩa của từ aob - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

AOB là gì? Ý nghĩa của từ aob

AOB là gì ?

AOB là “Ammonia-Oxidizing Bacteria” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AOB

AOB có nghĩa “Ammonia-Oxidizing Bacteria”, dịch sang tiếng Việt là “Vi khuẩn oxy hóa amoniac”.

AOB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AOB là “Ammonia-Oxidizing Bacteria”.

Một số kiểu AOB viết tắt khác:
+ Aristocrat Of Bands: Quý tộc của ban nhạc.
+ Andhra Orissa Border: Biên giới Andhra Orissa.
+ Austin O'Brien.
+ Antigua Overseas Bank: Ngân hàng hải ngoại Antigua.
+ AIBA Open Boxing: Quyền anh mở rộng AIBA.
+ Accessory Olfactory Bulb: Bóng đèn khứu giác phụ kiện.
+ Angles Of Bank: Góc ngân hàng.
+ An Olive Branch: Một cành ô liu.
+ All Our Business: Tất cả công việc kinh doanh của chúng tôi.
+ Andhra-Orissa Border: Biên giới Andhra-Orissa.
+ Asikuma-Odoben-Brakwa.
+ A is not B: A không phải B.
+ Anterior Oblique Band: Dải xiên trước.
+ Advanced Operating Bases: Cơ sở hoạt động nâng cao.
+ Airfield Operations Battalion: Tiểu đoàn Hành quân Sân bay.
+ Any Other Business: Bất kỳ doanh nghiệp nào khác.
+ Area of Outstanding Natural Beauty: Khu vực có vẻ đẹp tự nhiên nổi bật.

Post Top Ad