DEPT là gì? Ý nghĩa của từ dept - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

DEPT là gì? Ý nghĩa của từ dept

DEPT là gì ?

DEPT là “Directed Enzyme Prodrug Therapy” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DEPT

DEPT có nghĩa “Directed Enzyme Prodrug Therapy”, dịch sang tiếng Việt là “Liệu pháp tiền sử bằng enzym được chỉ đạo”.

DEPT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DEPT là “Directed Enzyme Prodrug Therapy”.

Một số kiểu DEPT viết tắt khác:
+ Distortionless Enhancement by Polarization Transfer: Tăng cường không biến dạng bằng cách chuyển phân cực.

Post Top Ad