STO là gì? Ý nghĩa của từ sto - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

STO là gì? Ý nghĩa của từ sto

STO là gì ?

STO là “Security Token Offering” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ STO

STO có nghĩa “Security Token Offering”, dịch sang tiếng Việt là “Cung cấp mã bảo mật”.

STO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng STO là “Security Token Offering”.

Một số kiểu STO viết tắt khác:
+ Slater-Type Orbital: Quỹ đạo kiểu Slater.
+ Science and Technology Organization: Tổ chức Khoa học và Công nghệ.
+ Safe Torque Off: Tắt mô-men xoắn an toàn.
+ Seoul Tourism Organization: Tổ chức Du lịch Seoul.
+ Strategic Technology Office: Văn phòng Công nghệ Chiến lược.
+ Semi-automatic Train Operation: Vận hành tàu bán tự động.
+ Special Tactics Officer: Sĩ quan chiến thuật đặc biệt.
+ State Treasury Office: Văn phòng Kho bạc Nhà nước.
+ Sojourner Truth Organization: Tổ chức Sự thật Sojourner.
+ State Trading Organization: Tổ chức Thương mại Nhà nước.
+ Soldiers of the One: Những người lính của một.
+ Short Take-Offs: Cất cánh ngắn hạn.
+ Strategic Technologies Office: Văn phòng Công nghệ Chiến lược.
+ Sensor Technology Office: Văn phòng công nghệ cảm biến.
+ Senior TB Officers: Cán bộ cao cấp lao.
+ Security token: Thẻ bảo mật.
+ Senior Training Officer: Cán bộ đào tạo cấp cao.
+ School Transformation Office: Văn phòng chuyển đổi trường học.
+ Senior Treasury Officer: Cán bộ Ngân khố Cao cấp.
+ Shipboard Training Office: Văn phòng đào tạo tàu thuyền.
+ Stratospheric Terahertz Observatory: Đài quan sát Stratospheric Terahertz.
+ Science and Technology Organisation: Tổ chức Khoa học và Công nghệ.

Post Top Ad