TBU là gì? Ý nghĩa của từ tbu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

TBU là gì? Ý nghĩa của từ tbu

TBU là gì ?

TBU là “Transient Blocking Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TBU

TBU có nghĩa “Transient Blocking Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị chặn tạm thời”.

TBU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TBU là “Transient Blocking Unit”.

Một số kiểu TBU viết tắt khác:
+ Tomas Bata University: Đại học Tomas Bata.
+ Traceback unit: Đơn vị truy xuất nguồn gốc.
+ Tone-Bearing Unit: Bộ mang tông màu.
+ The Bridge University: Đại học Bridge.
+ Toyota Boshoku UMW.
+ Tug/Barge Unit: Đơn vị kéo / xà lan.

Post Top Ad