LLR là gì? Ý nghĩa của từ llr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

LLR là gì? Ý nghĩa của từ llr

LLR là gì ?

LLR là “Low Level Requirement” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LLR

LLR có nghĩa “Low Level Requirement”, dịch sang tiếng Việt là “Yêu cầu cấp độ thấp”.

LLR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LLR là “Low Level Requirement”.

Một số kiểu LLR viết tắt khác:
+ Llanberis.
+ Lunar Laser Ranging: Tia laser mặt trăng.
+ Likelihood ratio: Tỉ lệ giống nhau.
+ Larger Later Reward: Phần thưởng sau lớn hơn.
+ Llanberis Lake Railway: Đường sắt hồ Llanberis.
+ Linguistics and Literature Review: Tạp chí Ngôn ngữ học và Văn học.
+ Lender of Last Resort: Người cho vay phương sách cuối cùng.
+ Limb Lengthening and Reconstruction: Kéo dài và tái tạo chi.
+ Log Likelihood Ratio: Tỷ lệ khả năng ghi nhật ký.
+ Long-Latency Reflex: Phản xạ độ trễ dài.
+ Lowca Light Railway: Đường sắt nhẹ Lowca.
+ Lead, Learn and Read: Dẫn dắt, học hỏi và đọc.
+ Labor, Licensing and Regulation: Lao động, Cấp phép và Quy định.

Post Top Ad