WUT là gì? Ý nghĩa của từ wut - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

WUT là gì? Ý nghĩa của từ wut

WUT là gì ?

WUT là “Wuhan University of Technology” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WUT

WUT có nghĩa “Wuhan University of Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Công nghệ Vũ Hán”.

WUT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WUT là “Wuhan University of Technology”.

Một số kiểu WUT viết tắt khác:
+ Webster University Thailand: Đại học Webster Thái Lan.
+ Wichita Union Terminal railway: Đường sắt Wichita Union Terminal.

Post Top Ad