MMX là gì? Ý nghĩa của từ mmx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

MMX là gì? Ý nghĩa của từ mmx

MMX là gì ?

MMX là “Martian Moons eXploration” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MMX

MMX có nghĩa “Martian Moons eXploration”, dịch sang tiếng Việt là “Mặt trăng sao Hỏa eXploration”.

MMX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MMX là “Martian Moons eXploration”.

Một số kiểu MMX viết tắt khác:
+ Media Max: Phương tiện tối đa.
+ Michelson–Morley experiment: Thí nghiệm Michelson – Morley.

Post Top Ad