OLE là gì? Ý nghĩa của từ ole - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

OLE là gì? Ý nghĩa của từ ole

OLE là gì ?

OLE là “Object Linking and Embedding” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OLE

OLE có nghĩa “Object Linking and Embedding”, dịch sang tiếng Việt là “Liên kết và Nhúng đối tượng”.

OLE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OLE là “Object Linking and Embedding”.

Một số kiểu OLE viết tắt khác:
+ Oil of Lemon Eucalyptus: Dầu bạch đàn chanh.
+ Office of Law Enforcement: Văn phòng thực thi pháp luật.
+ Overall Labor Effectiveness: Hiệu quả lao động tổng thể.
+ Overhead Line Equipment: Thiết bị đường dây trên không.
+ Overhead Line Electrification: Điện khí hóa đường dây trên không.
+ On Location Experiences: Về trải nghiệm vị trí.
+ Order of the Lily and the Eagle: Thứ tự của hoa huệ và đại bàng.
+ One Life Experience: Trải nghiệm một đời.

Post Top Ad