LCTA là gì? Ý nghĩa của từ lcta - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

LCTA là gì? Ý nghĩa của từ lcta

LCTA là gì ?

LCTA là “London Corn Trade Association” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LCTA

LCTA có nghĩa “London Corn Trade Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội thương mại ngô Luân Đôn”.

LCTA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LCTA là “London Corn Trade Association”.

Một số kiểu LCTA viết tắt khác:
+ Luzerne County Transportation Authority: Cơ quan Giao thông Quận Luzerne.

Post Top Ad