UWC là gì? Ý nghĩa của từ uwc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

UWC là gì? Ý nghĩa của từ uwc

UWC là gì ?

UWC là “Unified Web Client” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UWC

UWC có nghĩa “Unified Web Client”, dịch sang tiếng Việt là “Ứng dụng khách web hợp nhất”.

UWC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UWC là “Unified Web Client”.

Một số kiểu UWC viết tắt khác:
+ United World Colleges: Các trường Cao đẳng Thế giới Liên hợp.
+ University of the Western Cape: Đại học Western Cape.
+ United Wrestling Coalition: Liên minh đấu vật thống nhất.
+ United World College: Cao đẳng United World.
+ Ulster Workers' Council: Hội đồng công nhân Ulster.
+ Ukrainian World Congress: Đại hội thế giới Ukraina.
+ User-Worked Crossing: Giao nhau do người dùng làm việc.
+ Ulster Workers’ Council: Hội đồng công nhân Ulster.

Post Top Ad