DWDM là gì? Ý nghĩa của từ dwdm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

DWDM là gì? Ý nghĩa của từ dwdm

DWDM là gì ?

DWDM là “Dense Wavelength Division Multiplexing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DWDM

DWDM có nghĩa “Dense Wavelength Division Multiplexing”, dịch sang tiếng Việt là “Ghép kênh phân chia theo bước sóng dày đặc”.

DWDM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DWDM là “Dense Wavelength Division Multiplexing”.

Một số kiểu DWDM viết tắt khác:
+ Dense WDM: WDM dày đặc.

Post Top Ad