NPSH là gì? Ý nghĩa của từ npsh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

NPSH là gì? Ý nghĩa của từ npsh

NPSH là gì ?

NPSH là “Net Positive Suction Head” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NPSH

NPSH có nghĩa “Net Positive Suction Head”, dịch sang tiếng Việt là “Đầu hút dương thuần”.

NPSH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NPSH là “Net Positive Suction Head”.

Một số kiểu NPSH viết tắt khác:
+ Nonprotein sulfhydryl.
+ National Pipe Straight Hose coupling: Khớp nối ống thẳng quốc gia.

Post Top Ad