PANDAS là gì? Ý nghĩa của từ pandas - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

PANDAS là gì? Ý nghĩa của từ pandas

PANDAS là gì ?

PANDAS là “Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PANDAS

PANDAS có nghĩa “Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections”, dịch sang tiếng Việt là “Rối loạn tâm thần kinh tự miễn ở trẻ em liên quan đến nhiễm trùng liên cầu”.

PANDAS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PANDAS là “Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections”.

Một số kiểu PANDAS viết tắt khác:
+ Pan-Andromeda Archaeological Survey: Khảo sát Khảo cổ học Pan-Andromeda.

Post Top Ad