PMX là gì? Ý nghĩa của từ pmx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

PMX là gì? Ý nghĩa của từ pmx

PMX là gì ?

PMX là “Premium Mobile Experiences” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PMX

PMX có nghĩa “Premium Mobile Experiences”, dịch sang tiếng Việt là “Trải nghiệm di động cao cấp”.

PMX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PMX là “Premium Mobile Experiences”.

Một số kiểu PMX viết tắt khác:
+ Partially Mapped Crossover: Giao nhau được ánh xạ một phần.
+ Pacific Media Expo.
+ Pir Mahal railway station: Nhà ga Pir Mahal.
+ Palestine Music Expo: Hội chợ triển lãm âm nhạc Palestine.

Post Top Ad