TVL là gì? Ý nghĩa của từ tvl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

TVL là gì? Ý nghĩa của từ tvl

TVL là gì ?

TVL là “Television Lines” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TVL

TVL có nghĩa “Television Lines”, dịch sang tiếng Việt là “Dòng truyền hình”.

TVL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TVL là “Television Lines”.

Một số kiểu TVL viết tắt khác:
+ Tri Valley League: Giải đấu thung lũng.
+ Technical Vocational Livelihood: Sinh kế dạy nghề kỹ thuật.
+ Telecom Vanuatu Limited: Viễn thông vanuatu giới hạn.
+ Trans Valley League: Giải đấu xuyên thung lũng.
+ South Lake Tahoe Airport: Sân bay South Lake Tahoe.
+ Trent Valley League: Giải đấu thung lũng Trent.
+ The Voice Library: Thư viện thoại.

Post Top Ad