CSPF là gì? Ý nghĩa của từ cspf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

CSPF là gì? Ý nghĩa của từ cspf

CSPF là gì ?

CSPF là “Constrained Shortest Path First” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CSPF

CSPF có nghĩa “Constrained Shortest Path First”, dịch sang tiếng Việt là “Đường dẫn ngắn nhất có giới hạn đầu tiên”.

CSPF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CSPF là “Constrained Shortest Path First”.

Một số kiểu CSPF viết tắt khác:
+ Civil Servants Pension Fund: Quỹ hưu trí công chức.
+ Channel Swimming and Piloting Federation: Liên đoàn Bơi và Phi công Kênh.

Post Top Ad