CATIA là gì? Ý nghĩa của từ catia - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

CATIA là gì? Ý nghĩa của từ catia

CATIA là gì ?

CATIA là “Catalysing Access to ICT in Africa” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CATIA

CATIA có nghĩa “Catalysing Access to ICT in Africa”, dịch sang tiếng Việt là “Catalysing Tiếp cận với ICT ở Châu Phi”.

CATIA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CATIA là “Catalysing Access to ICT in Africa”.

Post Top Ad