OJS là gì? Ý nghĩa của từ ojs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

OJS là gì? Ý nghĩa của từ ojs

OJS là gì ?

OJS là “Office of Justice Services” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OJS

OJS có nghĩa “Office of Justice Services”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng Dịch vụ Tư pháp”.

OJS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OJS là “Office of Justice Services”.

Một số kiểu OJS viết tắt khác:
+ Open Journal Systems: Hệ thống nhật ký mở.

Post Top Ad