POMR là gì? Ý nghĩa của từ pomr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

POMR là gì? Ý nghĩa của từ pomr

POMR là gì ?

POMR là “Problem-Oriented Medical Record” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ POMR

POMR có nghĩa “Problem-Oriented Medical Record”, dịch sang tiếng Việt là “Hồ sơ y tế hướng vấn đề”.

POMR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng POMR là “Problem-Oriented Medical Record”.

Một số kiểu POMR viết tắt khác:
+ Principles Of Marketing Research: Nguyên tắc Nghiên cứu Tiếp thị.

Post Top Ad