ALD là gì? Ý nghĩa của từ ald - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

ALD là gì? Ý nghĩa của từ ald

ALD là gì ?

ALD là “Atomic Layer Deposition” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ALD

ALD có nghĩa “Atomic Layer Deposition”, dịch sang tiếng Việt là “Sự lắng đọng lớp nguyên tử”.

ALD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ALD là “Atomic Layer Deposition”.

Một số kiểu ALD viết tắt khác:
+ Alcoholic Liver Disease: Bệnh gan do rượu.
+ Aramaic Levi Document: Tài liệu tiếng Aramaic Levi.
+ Arakan League for Democracy: Liên đoàn Arakan vì Dân chủ.
+ Assistive Listening Device: Thiết bị trợ thính.
+ American Liberty Dollar: Đô la tự do Mỹ.
+ African Liberation Day: Ngày giải phóng châu Phi.
+ Acting Lance Daffadar: Diễn xuất Lance Daffadar.
+ Asymmetric Laplace Distribution: Phân phối Laplace bất đối xứng.
+ Airborne Laser Designator: Thiết kế Laser trong không khí.
+ Air Launched Demonstrator: Trình diễn phóng không khí.
+ Assistive Listening Devices: Thiết bị trợ thính.
+ Autonomy Liberty Democracy: Tự chủ Tự do Dân chủ.
+ Anti- Lecompton Democratic: Dân chủ chống Lecompton.
+ Automatic Locking Differential: Khóa vi sai tự động.
+ Analytical Laboratory Drawer: Ngăn kéo phòng thí nghiệm phân tích.
+ Associate Laboratory Director: Phó giám đốc phòng thí nghiệm.
+ Adults with Learning Disabilities: Người lớn bị khuyết tật học tập.
+ Angular Limb Deformities: Dị tật góc chi.
+ Academic Library Division: Phòng thư viện học thuật.
+ Australian Legal Digest: Thông báo hợp pháp của Úc.
+ Assistant Laboratory Director: Trợ lý giám đốc phòng thí nghiệm.
+ Applied Learning and Development: Học Ứng Dụng và Phát Triển.

Post Top Ad