AO là gì? Ý nghĩa của từ ao - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

AO là gì? Ý nghĩa của từ ao

AO là gì ?

AO là “Adults Only” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AO

AO có nghĩa “Adults Only”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ dành cho người lớn”.

AO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AO là “Adults Only”.

Một số kiểu AO viết tắt khác:
+ Artist Originals: Nghệ sĩ gốc.
+ Area of operations: Lĩnh vực hoạt động.
+ Arctic Oscillation: Dao động Bắc cực.
+ Assembling Objects: Lắp ráp đồ vật.
+ Atomic Orbital: Quỹ đạo nguyên tử.
+ Adaptive Optics: Quang học thích ứng.
+ Aviation Ordnanceman: Lực lượng vũ trang hàng không.
+ Amine Oxides: Oxit amin.
+ Alternative Ordinary: Thông thường thay thế.
+ Actual Output: Sản lượng thực tế.
+ Air Officer: Sĩ quan không quân.
+ Alpha Omega: An-pha Ô-mê-ga.
+ Autonomous Oblast: Tỉnh tự trị.
+ Authorizing Official: Ủy quyền chính thức.
+ Acridine Orange: Cam chát.
+ Australian Open: Úc mở rộng.
+ Architectural Office: Văn phòng kiến trúc.
+ Additive Outlier: Ngoại lệ phụ gia.
+ Admiralty Order: Huân chương Đô đốc.
+ Announcement of Opportunity: Thông báo về Cơ hội.
+ Administrative Office: Văn phòng hành chính.
+ Anchorage Opera: Nhà hát Opera Anchorage.
+ Albion Online: Albion trực tuyến.
+ Alcohol Oxidase: Rượu oxydaza.
+ America Offline: Mỹ ngoại tuyến.
+ Adverse Outcome: Kết cục xấu.
+ Applied Ontology: Ontology ứng dụng.
+ Announcement of Opportunities: Thông báo Cơ hội.
+ Awarding Organisation: Tổ chức trao giải.
+ Authorised Officer: Cán bộ có thẩm quyền.

Post Top Ad