CMY là gì? Ý nghĩa của từ cmy - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023

CMY là gì? Ý nghĩa của từ cmy

CMY là gì ?

CMY là “Cape Mounted Yeomanry” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CMY

CMY có nghĩa “Cape Mounted Yeomanry”, dịch sang tiếng Việt là “Mũi núi Yeomanry”.

CMY là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CMY là “Cape Mounted Yeomanry”.

Một số kiểu CMY viết tắt khác:
+ Canadian Minerals Yearbook: Niên giám Khoáng sản Canada.

Post Top Ad