EPV là gì? Ý nghĩa của từ epv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023

EPV là gì? Ý nghĩa của từ epv

EPV là gì ?

EPV là “Environmental Performance Vehicles” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EPV

EPV có nghĩa “Environmental Performance Vehicles”, dịch sang tiếng Việt là “Xe hiệu suất môi trường”.

EPV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EPV là “Environmental Performance Vehicles”.

Một số kiểu EPV viết tắt khác:
+ Energy Photovoltaics: Năng lượng quang điện.

Post Top Ad